คุณชายใหญ่ คุณชายใหญ่


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาหลังจากคุณชายใหญ่แต่งงาน เขาก็ถูกกดดันให้มีทายาทเพื่อรับมรดกและสืบทอดตระกูล แต่แล้วดันมีแผนการร้ายของใครบางคนซ่อนอยู่เบื้องหลัง