You Complete Me (กุหลาบกลางมรสุม) ตอนที่ 1


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเกาซานเข้าใจว่าเพราะว่าฉินเซิ่งเซิงเป็นต้นเหตุจำให้กิจการของเกาเฟิงผู้เป็นพ่อเข้าตลาดหุ้นไม่สำเร็จ และส่งผลให้ล้มละลาย เกาซานอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้เป็นพ่อ แต่กลับไม่มีหลักฐาน มิหนำซ้ำยังเผลอไปตกหลุมรักหลินว่อ ลูกสาวของฉินเซิ่งเซิง ผู้เป็นศัตรูอีก เกาซานจึงตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เส้นทางความรักระหว่างพวกเขาสองคนจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่อย่างไร