Forward Forever (เลือดใหม่พันธุ์มังกร) Forward Forever ตอนที่ 1


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเรื่องราวของความรักชาติของชาวจีนกลุ่มนึง ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความวุ่นวายในช่วงปลายราชวงศ์ชิง การต่อสู้ของหูลี่หมิงและอาอี้กับพวกต่างชาติ เพื่อปกป้องประเทศ