โตใต้โต๊ะ (The Definition) เสาร์ ตอนที่ 11 จบ
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเรื่องราวที่พร้อมตีแผ่มุมมองต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่หน้าฉากเต็มไปด้วยความสดใส รวบรวมความหวังและความมุ่งมั่นของใครหลาย ๆ คน แต่เบื้องหลังกลับเคลือบแฝงไปด้วยธุรกิจสีเทา และบางครั้งทำให้คนกลายเป็นอีกคนไปได้